Wet Van 8 Augustus 1983 Wrr

De voorgestelde studie biedt volgens de aanvrager de mogelijkheid om de nodige evidentie met betrekking tot de kosten en baten van telemonitoring te verstrekken aan het RIZIV, wat deze toelaat een geïnformeerde, op evidentie – gebaseerde terugbetalingsbeslissing te nemen. De case van CHF in het bijzonder is interessant vanwege de combinatie van de factoren (veroudering van de bevolking, toename incidentie hartfalen met de leeftijd, hoge behandelingskosthartfalen) die maakt dat alternatieve vormen van opvolging van patiënten met hartfalen een belangrijke impact kunnen hebben. Een impact kan verwacht worden op de uitgaven voor de behandeling van CHF alsook op de gezondheid van de patiënten door een meer continue opvolging en snellere aanpassing van de behandeling. Het onderzoek dient met andere woorden twee aspecten te bestuderen:
- Levert telemonitoring besparingen op in de behandeling van patiënten met chronisch hartfalen die de bijkomende kosten van de telemonitoring overstijgen
- En wat zijn de gezondheidseffecten van telemonitoring voor de patiënt.