W Van Tilburg

Via:
Zijn naam stond in bronnenlijst van mijn artikel.

Functie:
Hij is een Nederlands psychiater, psychoanalyticus. En hij is hoogleraar klinische psychiatrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Contactgegevens:

Publicaties:
- 1983. Van diagnostiek naar dialoog. VU Boekhandel-Uitgeverij.
- 1987. Classificatie in de psychogeriatrie. Nederlands Instituut voor Gerontologie (NIG)
- 1988. Systeemdenken en psychiatrie : een kritische oriëntatie. Met C.F.A. Milders (red.) Van Gorcum.
- 1993. Huisarts en depressie. Met R.H. van den Hoofdakker. Van Gorcum.
- 1998. Behandelingsstrategieën bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Bohn Stafleu Van Loghum.
- 2007. Het hart van de psychiatrie. Vrije Universiteit.

Vragen:
- Welke onderwerpen interesseren u het meest?
- Wat ziet u uzelf in de toekomst nog doen?
- Wat denkt u zelf over ‘Quality of Life’?

ff.jpg