Verzamelwerken

Benoit Margaux - Veranderingen in de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen: speelt de vorm van zorg een rol?**

1) Tillaart JJAM van. Meer zorg met minder mensen. In: Hilten O van, Mares AMHM(red). Gezondheid en zorg in cijfers 2009. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009.

2) Kwekkeboom R, Jager-Vreugdenhi lM (red.) De praktijk van de WMO. Onderzoekslectoraten
social work
. 2009, Amsterdam: Uitgeverij WSP.

3) Geerlings S, Deeg D. Veranderingen in het gebruik van zorg. In: KlerkMMY de (red). Zorg en
wonen voor kwetsbare ouderen
. Rapportage ouderen 2004. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau, 2004: 65-79.

Bonte Elise - De Ontwikkeling van de Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal

1) Victor R. Preedy, Ronald R. Watson. (eds.) (2010). Handbook of disease burdens and Quality of Life measures. Arizona: nutritional sciences research division.

Bonte Heike - Kwaliteit van leven bij dementie

1)Oldridge, N., Guyatt, G,. Jones, N,. et al. (1991). Effects on quality of life with comprehensive rehabilitation after acute myocardial infarction. The American Journal of Cardiology.

2) Ridder, D,. Conradi, HJ,. Schreurs, K,. (1996). Onderzoeksprogramma Chronisch Zieken Eindverslag, Vakgroep Klinische en gezondheidspsychologie. Utrecht: Universiteit Utrecht.

3) Logsdon, RG,. Gibbons, LE,. McCurry, SM,. et al.(1999). Quality of life in Alzheimer's disease: Patient and caregivver reports. Journal of Mental Health and Aging.

4) Davis, RN,. Massman, PJ,. Doody, RS,. (2001). Cognitive intervention in Alzheimer's disease: a randomized placebocontrolled study. Alzheimer Disease Associated Disorders.

5) Jonker, C,. Gerritsen, DL,. van der Steen, JT,. et al. (2001). Kwaliteit van leven en dementie: Model om welbevinden bij demente pati├źnten te meten. Tijdschrift Gerontologie & Geriatrie.

6) Gerritsen, DL,. van der Steen, JT,. Jonker, C,. (2001). Het beoordelen van kwaliteit van leven bij demente ouderen. Roosendaal: Hontel├ę-van Deursen.

Callens Charline - Kwaliteit van Leven bij Personen met Verstandelijke Beperkingen

1) Nieuwenhuijzen, K. & A. (2013). // Gezondheid is aanpassingsvermogen en welbevinden.// KMNG: Utrecht

2) Terstegen, C., van Dongen, K. A. J. (2002). // De ontwikkeling van een meetinstrument voor pijnbeoordeling bij kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap.// Bohn Stafleu van Loghum.

Dorme Lieselore - Sociale inclusie: mensen met een verstandelijke beperking en kwaliteit van bestaan

1) Roetman, A. & Schepers, W. (red.) (2012). OpStap naar de samenleving: over diversiteit en sociale inclusie in voorzieningen voor jonge kinderen. Amsterdam: SWP.

2) DECET/ISSA Werkgroep Professionaliteit (red.) (2012). Diversiteit en sociale inclusie: een verkenning van competenties voor beroepen voor jonge kinderen. Brussel: Decet.

3) Vosters, N., Petrina, R. & Heemskerk, I. (red.) (2013). Inclusief: werken aan zorg en welzijn voor iedereen. Bussum: Coutinho

4) Charafeddine, R., Gadeyne, S., Deboosere, P., Berger, N., Demarest, S. & Van Oyen, H. (red.) (2012). Social inequalities in Healthy Life Expectancy. Brussel: ISP-WIV.

Soetens Ymke - Wie heeft de regie: kwaliteit van bestaan in de praktijk.

1) Brink, C., Veen, N. (juli 2013). Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De begrippen ontward. AVI, aandacht voor iedereen. (26 p).

2) Sok, K., Lucassen, A., Royers, T. (2012). Burgerprojecten in zorg en welzijn. AVI, aandacht voor iedereen. (19p).

3) Goovaerts, H., Janssens, A., Sanglier, E., Smits, E., Van Puyenbroeck, A., Wens, F. (2010). Basis zorg en kwaliteit: 2de graad verzorging-voeding. Mechelen: Plantyn. (Basiswerk 75p., Werkmodule 123p).

4) Bakker, R., Van Jersel, J.(2009). Leidinggeven in een dynamische omgeving: handboek voor middenmanagers binnen zorg en welzijn. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. (264p).

5) De Neef, J., Tenwolde, J., Mouthaan, K.A.A. (1996). Handboek interculturele zorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.