Vaktermen
Table of Contents

A

Afhankelijkheidsconflict

Articulatio metatarsophalangealis

B

Between-person relationships

Bipolaire stoornis

C

Casuïstiekmethode

CHF: chronische hartfalen

Coachen

Co morbiditeit

Componenten

Conceptualisering

Conceptueel model

Conceptuele benaderingen

Confounder

Consensus

Copinggedrag

Correlatie

Cross-sectioneel onderzoek

Coxartrose

D

Decompensatio cordis

Dementie

Depressie

Diagnostiek

Diepte interviews

Differentiële manifestatie

Domeinen

Dynamisch systeemperspectief

E

Effectmodificatie

Ejectiefractie (EF)

Empowered

Etiologisch proces

F

Fenomenologische verschillen

Fysieke beperkingen

Fysiek welzijn

G

H

Homogeniteit

I

Indicatoren

Informele (thuis)zorg

Instituutsparadigma

Interne consistentie

Intervisie

Intellectuele handicap

Intra-individual variability

J

K

Kwaliteit van de zorg

Kwaliteit van het leven

L

Levenskwaliteit

Lifespan

Lineaire regressieanalyse

M

Macrosysteem

Mantelzorg

Meetinstrumenten

Meetinstrument voor Kwaliteit van Bestaan (MKB)

Mesosysteem

Methodiek

Methodologische knelpunten

Microsysteem

Multidimensionaliteit

Multi-interpretabel

N

Neuromusculaire elektrostimulatie

O

Observeren

Ondersteuningsparadigma

Onderzoek steekproef

Ontwikkeling psychopathologische invalshoek

Op-bewijs-gebaseerde praktijken

Ouderen

P

Paradigmatische verandering

Perifere skeletspierfunctie

Perifere vasoconstrictie en redistributie

Pluralisme

Proactief gedrag

Professionele thuiszorg

Professionele zorg

Professionele zorgverleners

Prognose

Proxy

Psychisch welzijn

Psychometrisch

Psychometrische kwaliteiten

Q

Quality of Life

R

Received support

Rechten

Rechtstreekse feedback

Referentiekader

Respondent(en)

S

Steekproef

Stemmingsstoornissen

Significant

Sociaal welzijn

Sociale inclusie

Socio-emotional selectivity theory

Stoornissen

Symptomatologie

T

The COGITO-study

The daily within-person relationship

Total hip prothese (THP)

U

UNCRPD

V

Vraaggerichte intentie

Vincentius Welbevinden Schaal (VWS)

W

Well-being

X

Y

Z

Zelfbepaling

Zelfreflectie

Ziekenhuisopname