Artikelen

Onze eerste opdracht was het opzoeken van een algemeen artikel over 'quality of life'. Later gaan we daar dieper op in gaan en er meer info over zoeken via de bronnen in de artikels.

Baeckelandt Angy:

C.A.M de Wit. Depressies bij kinderen en adolescenten. De stand van zaken na vijfentwintig jaar onderzoek. Kind en adolescent (1997).1-12.

Klik hier voor het artikel

Er wordt een stand van zaken beschreven omtrent de theorievorming en onderzoek bij kinderen en adolescenten. Er wordt vooral gekeken naar de symptomen. Vanuit deze symptomen wordt dan gekeken of de conclusies juist werden genomen.

Benoit Margaux:

Boumans, J.,Deeg, DJH. (2011). Changes in the quality of life of older people living at home: does type of care play a role? Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, 42/2, 170-183.

Klik hier voor het artikel

Het artikel gaat over de veranderingen in de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen. En of de vorm daarbij een rol speelt. Men maakt gebruik van steekproeven, metingen en statistische methodes.

Bonte Elise:

Van Loon, J., Claes, C., Van Hove, G., Schalock, R.L. (2010). De ontwikkeling van de persoonsgericht ondersteuningsuitkomsten schaal. Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 36, 180-196.

Dit artikel gaan over de ontwikkeling van de persoonlijke ondersteuningsuitkomsten schaal, gebaseerd op het model voor kwaliteit van bestaan. Zo kan je de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap meten. De POS verschaft informatie over het welbevinden van een persoon.

Bonte Heike:

D. L. Gerritsen, R. M. Dröes, T. P. Ettema, E. Boelens, J. Bos, L. Meihuizen, J. de Lange, C. J. M. Schölzel-Dorenbos en F. Hoogeveen, 2012, Kwaliteit van leven bij dementie, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie© Bohn, Stafleu van Loghum 2010.

Klik hier voor het artikel

De belangrijkste domeinen voor mensen met dementie. Verschillende meningen van mensen met dementie worden vergeleken met de professionele zorgverleners. De gegevens werden verzameld door middel van interviews, focusgroepen en verschillende literatuurstudie.

Callens Charline:

Bea Maes, Katja Petry, Bohn Stafleu van Loghum, Augustus 2006, Kwaliteit van Leven bij Personen met Verstandelijke Beperking, 19 pagina’s, Springerlink

Klik hier voor het artikel

Het artikel gaat over alle elementen die een rol spelen bij de kwaliteit van je eigen leven. Als alle domeinen worden ingevuld spreekt met van: goede kwaliteit van leven. Het gaat over de specifieke domeinen om de kwaliteit van bestaan te verbeteren.

Callens Jonas:

J.C.H. Douma, M.C.O. Kersten, H.M. Koopman, M.I.M. Schuurman en J. Hoekman. Het ‘meten’ van kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten

Klik hier voor het artikel

Het artikel gaat over de kwaliteit van het bestaan bij mensen met een verstandelijke beperking en hoe het te meten. Er is ook een definitie van kwaliteit van bestaan. En er word gevraagd aan mensen met een verstandelijke beperking wat zij vinden van kwaliteit van bestaan.

Defoort Lieselot:

Wolff K. J., Schmiedek F., Brose A. & Lindenberger U. (2013). Physical and emotional well-being and the balance of needed and received emotional support: Age differences in a daily diary study. Social Science & Medicine, 91, 67 – 75

Klik hier voor het artikel

In mijn artikel onderzochten ze binnen onze persoonsrelaties ons welzijn en het evenwicht tussen het nodig hebben en het ontvangen van sociale steun bij 79 jongeren (23-34 jaar) en 88 ouderen (68-83 jaar).

De Gryse Delphine:

M.H. Spek & H.J. Hulzebos, Spierkrachttraining, functionele inspanningstolerantie en kwaliteit van leven bij patiënten met CHF. Stimulus, jaargang 2006. 1 – 9 pagina’s.

Klik hier voor het artikel

Er wordt een casus beschreven van een patiënt met chronisch hartfalen (CHF) die na een opname met decompensatio cordis door de cardioloog is verwezen naar de hartrevalidatie.

Deneut Fedra:

Verdugo, M. A. , Navas, P. Gomez, L. E. Schalock, R. L. (2012). The concept of quality f life and its role in enhancing human rights in the field of intellectual diasability. Journal of Intellectual Disability Research, 56/11, 1036-1045

Klik hier voor het artikel

Het artikel gaat over het concept ‘Quality of Life’ en hoe de Verenigde Naties omgaan met de rechten van personen met een handicap. Hoe ze die rechten verbeteren en benaderen in verschillende landen.

Dorme Lieselore:

Kröber, H. R.Th. & van Dongen, H. J. (2011). Sociale inclusie: mensen met een verstandelijke beperking en Kwaliteit van Bestaan, succes- en faalfactoren(pp. 1-14). Uitgeverij Nelissen.

Klik hier voor het artikel

Het artikel gaat over sociale inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking en kwaliteit van Bestaan. En richt zich op de rol van de zorgorganisaties en hun bijdrage aan inclusie.

Soetens Ymke:

Sijnke, J. (01/12/2009). Wie heeft de regie: Ondersteunen (p.55-64). Uitgever Bohn Stafleu van Loghum

Klik hier voor het artikel

Ik heb gekozen voor een boek, in het verkozen hoofdstuk spreekt men van coachen. Het gaat hier niet om leiding geven maar een goede basishouding om de mens te ondersteunen in zijn ontwikkeling e.a.