Recht Op Privacy

Dit recht is een grondrecht dat omschreven wordt in artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) en artikel 17 van het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (hierna: BUPO).
Een grondrecht is een recht dat zulke fundamentele waarden in een maatschappelijke ordening betreft, dat het de hoogste rang bekleedt in de hiƫrarchie van de rechtsnormen. Grondrechten zijn de rechten die iemand heeft omwille van zijn mens-zijn.
Het is van openbare orde zodat er principieel geen afbreuk aan kan worden gedaan. Principieel, want nuanceringen zijn noodzakelijk. In sommige situaties zullen inbreuken wettelijk toegelaten zijn.