L Meihuizen

Via:
De persoon is een van de auteurs van mijn artikel.

Functie:
- Arts en gespecialiseerd klinisch psycholoog, werkt voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen
Namelijk:
Zorgpartners Midden-Holland, Verpleeghuis De Riethoek
Ridder van Catsweg 258, Gouda

Contactgegevens:
0182-561555

Publicaties:
-Strategic performance options in professional service organisations
Meihuizen H. E.
Human Resource Management Journal, 10, 2, 39-57(19) [Peer reviewed tijdschrift]

-Evaluating the outcome of interventions on quality of life in dementia: Selection of the appropriate scale
Schlozel-Dorenbos, CJM ; Ettema, TP ; Bos, J ; Boelens-van der Knoop, E ; Gerritsen, DL ; Hoogeveen, F ; De Lange, J ; Meihuizen, L ; Droes, RM
International Journal Of Geriatric Psychiatry, 2007, Vol.22(6), pp.511-519 [Peer reviewed tijdschrift]