Jozsef Katus

Via:
In het artikel wordt professor katus bedankt voor zijn bijdrage.

Contactgegevens:
Woont in Nederland.

Publicaties:
- Katus, J. (Editor) (1998). Andragologie in transformatie. Amsterdam: Boom.
- Katus, J. (Editor) (1992). Jeugdvoorlichting, jeugdinformatie: een verkenning. Muiderberg: Coutinho.

Functie:
Hij is een communicatie expert en draagt bij in het onafhankelijk onderwijs, hij werkt in de sector burgerlijke en sociale organisatie in Nederland.

Vragen:
- Wat is volgens jou een oplossing om inclusie te bevorderen?
- Wat was jou bijdrage voor het boek?
- Wat heb je gestudeerd?