J De Lange

Via:
De persoon is een van de auteurs van mijn gekozen artikel.

Publicaties:
-Dynamic changes in digestive capability may contribute to compensatory growth following a nutritional insult in newly weaned pigs
Levesque, C.L. ; Skinner, L. ; Zhu, J. ; de Lange, C.F.M.
Journal of Animal Science, 2012, Vol.90(4), pp.236-238 [Peer reviewed tijdschrift]

-Depressie bij ouderen : een literatuuronderzoek ten behoeve van de preventiepraktijk in de AGGZ
De Beer, Monique ; De Lange, J.