Internet

Baeckelandt Angy - Depressie bij kinderen en adolescenten.

1) Akiskal, H. (1995). Developmental pathways to bipolarity: Are
juvenile–onset depressions pre–bipolar? Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 754–763.

Klik hier voor de link

2) Anderson, J., Williams, S., McGee, R. & Silva, P. (1987). DSM–III
disorders in preadolescent children: prevalence in a large sample
from the general population. Archives of General Psychiatry,
44, 69–76.

Klik hier voor de link

3) Caron, C. & Rutter, M. (1991). Comorbidity in child psychopathology:
Concepts, issues and research strategies. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 32, 1063–1080.

Klik hier voor de link

4) Wit, C.A.M. de (1987). Depressie Vragenlijst voor Kinderen, D.V.K.
en K.D.V.K., Handleiding. Amersfoort/Leuven: Acco

Klik hier voor de link

Bonte Heike - Kwaliteit van leven bij dementie

1) R. M. Dröes
(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider Effectonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie

Promotor Zorgbehoeften bij dementie

Onderzoeker De (kosten-)effectiviteit van een een interventie betreffende praktische, emotionele en informatiegerichte ondersteuning door een verpleegkundige voor de eerstelijns hulpverleners van demente zelfstandig wonende patiënten

Onderzoeker Ethiek van de zorg: naar een nieuw moreel perspectief op de multidisciplinaire verpleeghuiszorg voor demente ouderen

Onderzoeker Ontwikkeling van een instrument om de kwaliteit van leven bij dementie te meten

Geraadpleegd via:
Klik hier voor de link op 21 december 2013

2) Original (15 november 2012). Interview met Prof. Dr. R.M. Dröes over psychosociale interventies bij dementie.

Geraadpleegd via:
Klik hier voor de link op 21 december 2013

Callens Charline - Kwaliteit van Leven bij Personen met Verstandelijke Beperkingen

1) Morris-Thompson, T., Shepherd, J., Plata, R., Marks-Maran D. (2011). Diversity, fulfillment and privilege: the image of nursing

Klik hier voor de link

2) Groce, N. E., Rohleder, P., Eide, A., MacLachlan, M., Mall, S., Swartz, L. (2013). HIV issues and people with disabities: a review and agenda for research, p. 31-40

Klik hier voor de link

De Gryse Delphine - Spierkrachttraining, functionele inspanningstolerantie en kwaliteit van leven bij patiënten met CHF

1) Andersen P, Adams RP, Sjogaard G, Thorboe A, Saltin B. Dynamic
knee extension as model for study of isolated exercising
muscle in humans. J Appl Physiol 1985;59:1647-53.

Klik hier voor de link

2) Calvert MJ, Freemantle N, Cleland JGF. The impact of chronic heart failure on health-related quality of life data acquired in the baseline phase of the CARE-HF study. Eur J Heart Fail 2005;7:243-51.

Klik hier voor de link

3) Clark AL, Poole-Wilson PA, Coats AJS. Exercise limitation in chronic heart failure: central role of the periphery. J Am Coll Card 1996;28:1092-102.

Klik hier voor de link

4) Stibrant-Sunnerhagen K. Peripheral muscle training in patients with clinical signs of heart failure. Scand J Rehab Med 1997;29:121-7.

Klik hier voor de link

Deneut Fedra - The concept of quality of life and its role in enhancing human rights in the field of intellectual disability.

1) United Nations (1948) Universal Declaration of human Rights. Available at: http://www.un.org/en/documents/udhr/ (retrieved 17 November 2011)

Klik hier voor de link

Dorme Lieselore - Sociale inclusie: mensen met een verstandelijke handicap en kwaliteit van bestaan

1) Kröber, H. R. Th & Schuurman, M. (red.) (2012). Plan van Aanpak met betrekking tot de implementatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland. Coalitie voor Inclusie. Geraadpleegd via: http://www.inclusie.nu/publicaties/

2) Schuurman, M.I.M. Kröber, H.R.Th & Verdonschot, M.M.L. (2013) Amoede bij mensen met beperkingen. Kalliopeconcult, Vilans en Inclusie.nu. Geraadpleegd via: http://www.inclusie.nu/publicaties/

Soetens Ymke - Wie heeft de regie: Kwaliteit van bestaan in de praktijk.

1) Sijnke, J. (25 februari 2013). Ken de geschiedenis van de zorgsector.
Klik hier voor de link.

2) Geus, R. (07 augustus 2013). Verminder geweld; evalueer als gz-instelling zelf regelmatig geweldincidenten.
KLik hier voor de link.