Hans Kroeber

Via:
Dit is 1 van de auteurs.

Contactgegevens:
Woont in Nederland.

Publicaties:
- Kröber, H. R.Th. & van Dongen, H. J. (1996). Mensen met een handicap en hun omgeving.
- Kröber, H. R.Th. & van Dongen, H. J. (2000). Kind, gezin en handicap. Baarn: Nelissen
- Kröber, H. R.Th. & van Dongen, H. J. (2003). Mensen met een handicap en betaalde arbeid. Boom: uitgevers Amsterdam

Functie:
Hij is adviseur verbonden aan het project Participatie en Inclusie van Vilans en is voorzitter van de Coalitie voor Inclusie. Hij is ook bestuurder van Pameijer, bestuurder van een ondersteuningsorganisatie voor mensen met verstandelijke en psychiatrische beperkingen

Vragen:
- Hoe wil jij de inclusie bevorderen?
- Waarom koos je om een boek te schrijven over inclusie?
- Welke onderzoeken heb je gedaan om u boek te realiseren?