Grijze Literatuur

Bonte Heike - Kwaliteit van leven bij dementie

1) Zeidner, M,. Endler, NS,. eds. (1996). Handbook of coping: Theory, research, application [Handboek]. New York: Wiley.

2) Dröes, RM., Finnema, EJ., Lange, J, de,. et al. (2002). Geïntegreerde belevingsgerichte zorg versus gangbare zorg voor dementerende ouderen in het verpleeghuis [Eindrapport Amsterdam: Afdeling psychiatrie, Faculteit der Geneeskunde]. Vrije Universiteit.

3) Lange, J, de,. (2004). Omgaan met dementie; het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd experiment [Academisch Proefschrift]. Utrecht: Trimbos-instituut.

Dorme Lieselore - Sociale inclusie: mensen met een verstandelijk beperking en kwaliteit van leven

1) Hartung, A. (2010). Structural integration of immigrants and the second generation in Europe: a study of unemployment durations and job destinations in Luxembourg, Belgium and Germany [eindwerk]. Leuven: K.U.Leuven.

2) Vertriest, E. (2012). Inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte: beleving van de onthaalouder [eindwerk]. Brugge: KHBO.

3) Popovic, T. (2012). Gevangen tussen eigen verlangen en andermans belangen: hoe bevorderen zelfhulpgroepen in Krishnarayapuram de sociale inclusie van weduwen? [eindwerk]. Heverlee: Sociale School Heverlee.

4) Postelmans, L. (2013).Sociale inclusie bij volwassenen met een verstandelijke beperking: een onderzoek in tehuizen Den Heuvel [eindwerk]. Heverlee: Sociale School Heverlee.

5) Vissers, M. (2005). De open methode van coördinatie: een studie van de methode in theorie, en een toetsing aan de praktijk a.d.h.v. de beleidsdomeinen werkgelegenheid en sociale inclusie/armoede [eindwerk]. Leuven: K.U.Leuven.

Soetens Ymke - Wie heeft de regie: Kwaliteit van bestaan in de praktijk.

1) Deriemaecker, L. (2011) Dat heet dan gelukkig zijn: Kwaliteit van bestaan bij senioren met een matig tot diep verstandelijke handicap. (128p). (eindwerk). Kortrijk: Katho, ipsoc.
Beschikbaar in VIVES-bibliotheek Kortrijk, Roeselare.

2) Durnez, L. (1988). Een stap dichter bij het studiowonen: een studie naar de kwaliteit van het bestaan bij enkele bewoners van Ten Hove. (82p). (Eindwerk). Kortrijk: Katho, Ipsoc.
Beschikbaar in VIVES-bibliotheek Kortrijk.

3) Waevaert, E. (2009). Mijn begeleid werk, hoe stel ik dit voor?: Ergotherapeutisch bouwen aan een emancipatorisch proces in jobcoachen bij mensen met een verstandelijke beperking. (77p). (Eindwerk). Brugge: KHBO.