Grijze literatuur

Hier komen de bronnen (zie stap 3 en 4: deze worden eigenlijk samen geplaatst)

Angy Baeckelandt - Depressies bij kinderen en adlescenten

1)Thorrez, Annelies ; Carbonez, Martine (promotor)
Katho-departement ReNo : Torhout, 2000

Margaux Benoit- Veranderingen in de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen: speelt de vorm van zorg een rol?

1) Boer A de. Rapportage ouderen 2006. Veranderingen in leefsituatie en levensloop. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006.

Delphine De Gryse - Spierkrachttraining, functionele inspanningstolerantie en kwaliteit van leven bij patiƫnten met CHF.

1) Verpleegkundige aandachtspunten bij patiƫnten met chronisch hartfalen in de thuiszorg
De Meersman, Rowena
Aalst : KaHo Sint-Lieven, 2006