Drs T De Vos Van Der Hoeven

Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven studeerde in 1997 af aan de Universiteit van Amsterdam als psycholoog. Tijdens haar studie specialiseerde zij zich in de klinische kinder- en jeugdpsychologie en de diagnostische kant van het hulpverleningscontact.
www.opvoedadvies.nl.

- Marcel De Beukeleer

Marcel is mede-oprichter en algemeen secretaris van de Raad van Ouders van de Jeugdhulp vzw, een koepelorganisatie en ondersteuningscentrum voor ouderverenigingen verbonden aan de Vlaamse jeugdhulp. Hij is ook de initiatiefnemer van OudersNet.be

- Prof. Dr. Jozef Corveleyn

marcel.jpg

Deze persoon is gewoon hoogleraar aan het Departement Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven en part-time professor aan het Departement Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.