Boeken

Baeckelandt Angy - Depressies bij kinderen en adolescenten

1) Den Boer, J.A. (Editor) ; Ormel, J. (Editor) ; van Praag, Herman Meïr (1929) (Editor) ; Westenberg, H.G.M. (Editor) ; D'haenen, H. (Editor)
Maarssen : Elsevier/De Tijdstroom, 1999

Benoit Margaux - Veranderingen in de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen: speelt de vorm van zorg een rol?

1) Timmermans J,Woittiez I. Advies ramingen verpleging en verzorging. Den Haag: SCP, 2004.

2) Deeg DJH, Knipscheer CPM, Tilburg W van. (1993). Autonomy and well-being in the aging population: concepts and design of the Longitudinal Aging Amsterdam. NIG-trendstudies no. Nederlands Instituut voor Gerontologie. Nederland: Bunnik.

Bonte Elise - De Ontwikkeling van de Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal

1) Verdoorn, P., van Vulpen, A. (2011). Werken aan kwaliteit van bestaan: bouwstenen voor inclusief ondersteunen. Amsterdam: Boom Nelissen.

2) Kröber, H.R.Th., van Dongen, Hans, J. (2011). Sociale inclusie: mensen met een verstandelijke beperking en kwaliteit van bestaan: succes- en faalfactoren. Amsterdam: Nelissen

3) Buntinx, W. Van Gennep, Ad (2007). Professionaliteit in de hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen. Antwerpen: Garant.

4) Elvén, Hejlskov, B. (2012). Geen gevecht, geen gebijt, geen gegil: het bevorderen van positief gedrag bij mensen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Amsterdam: Pearson.

Bonte Heike - Kwaliteit van leven bij dementie

1) Glaser, BG,. Strauss, AL,. (1976). De ontwikkeling van gefundeerde theorie. [The discovery of Grounded Theory]. Alphen aan den Rijn: Samson.

2) Strauss, A,. Corbin, J,. (1990). Basics of qualitative research; Grounded theory procedures and techniques. London: Sage.

3) Kitwood, T,. (1997). Dementia Reconsidered, the Person Comes First. Maidenhead: Open University Press.

4) Lindenberg, S,. Ganzeboom, H,. eds. (1996). Verklarende sociologie, opstellen voor Reinhard Wippler. Amsterdam, Thesis Publishers.

5) Lindenberg, S,. Turner, JH,. ed. (2001). Handbook of Sociological Theory. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers.

6) Devins, DM,. Binik, YM,. (1996). Handbook of coping: Theory, research, application. New York: Wiley.

Callens Charline -Kwaliteit van Leven bij Personen met Verstandelijke Beperkingen

1) Wuertz, K., Reinders, H. (2011). De kunst van het zorgen: over verbinding in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen: Garant.

2) Claes, L., Verduyn, A. (2012). Schaal voor emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking-revised Antwerpen: Garant.

3) Elskens, B. (2009). Overleven met hartfalen: Emotioneel Welbevinden bij patiënten en partners Aalst: Katholieke hogeschool Sint-Lieven.

De Gryse Delphine - Spierkrachttraining, functionele inspanningstolerantie en kwaliteit van leven bij patiënten met CHF.

1) Janssen, J. Handboek zorgvernieuwing. - Zorg aan chronische zieken en mensen met chronische beperkingen ; p.D11-2 tot D11-19 Diegem : Bohn Stafleu Van Loghum, 2006

Dorme Lieselore - Sociale inclusie: mensen met een verstandelijke beperking en kwaliteit van leven

1) Kröber, H. R. Th. (2008). Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren. Utrecht : Universiteit voor humanistie.

2) Kröber, H. R.Th. & van Dongen, H. J. (1996). Mensen met een handicap en hun omgeving.

3) Kröber, H. R.Th. & van Dongen, H. J. (2000). Kind, gezin en handicap. Baarn: Nelissen

4) Kröber, H. R.Th. & van Dongen, H. J. (2003). Mensen met een handicap en betaalde arbeid. Boom: uitgevers Amsterdam

Soetens Ymke - Wie heeft de regie: Kwaliteit van bestaan in de praktijk.

1) Sijnke, J. (2000). Begeleidingsvaardigheden voor teamleiders (110 p). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

2) Sijnke, J. (1999). Wat heb ik daar nou aan? Handleiding voor een eerste kennismaking met supervisie en intervisie ( 72 p). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom.

3) Schutte, S., Van Limpt, W. (2012) Van zorgverlener naar ondersteuner: op jou komt het aan. ( 95 p). S.I.: Schutte & Van Limpt.