Benoit Margaux

Hallo

Ik ben Margaux Benoit, studente aan de hogeschool VIVES Campus Kortrijk. Ik zit in het eerste jaar Orthopedagogie.

Ik ben geboren in 1995, en ben dus 18 jaar. Ik woon in Komen, maar in de week kun je mij vinden op mijn kot hier in Kortrijk. In mijn vrije tijd kun je mij vooral vinden in mijn zetel waar ik films/series bekijk. In het weekend ben ik vooral bezig met de Chiro. Dit jaar is mijn eerste jaar leidster in Chiro Jow Wervik. Ik geef er samen met 4 andere leiding aan de jongste, de sloebers. Daarnaast hou ik er ook van om met vrienden weg te gaan en lekker zot te doen.

Mijn artikel gaat over de veranderingen in de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen. Men gaat na of een verandering in fysieke, psychische en sociale dimensies van kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen geassocieerd is met het ontvangen van formele zorg. Dit vergelijken ze met informele zorg en geen zorg. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat oudere mannen en vrouwen die formele thuiszorg ontvangen na 3 jaar eenzamer zijn. Vrouwen hebben minder levenstevredenheid in vergelijking met vrouwen die informele zorg of geen zorg ontvangen.

Klik hier voor het artikel

Kindermishandeling