Artikels

Baeckelandt Angy - Depressies bij jongeren en adolescenten

1) Seekles W, Van Straten A, Beekman A, Van Marwijk H, Cuijpers P. Zelfhulp voor depressie en angststoornissen. Huisarts Wet 2011;54(9):488-90.

Benoit Margaux - Veranderingen in de kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen: speelt de vorm van zorg een rol?

1) Hellström Y, Andersson M, Hallberg IR. (2004). Quality of life among older people in Sweden receiving help from informal and/or formal helpers at home or in special accommodation. Health & Social Care in the Community, 12, 504-516.

2) Deeg DJH, Tilburg T van, Smit JH, Leeuw ED de. (2002) Attrition in the Longitudinal Aging Study Amsterdam. The effect of differential inclusion in side studies. Journal of Clinical Epidemiology, 55, 319-328.

3) Deeg DJH, Comijs HC, Thomése GC, Visser M. (2009). De Longitudinal Aging Study Amsterdam: een overzicht van 17 jaar onderzoek naar verandering in dagelijks functioneren. Tijdschrift Gerontol Geriatr, 40, 217-227.

4) Deeg DJH, Broese van Groenou MI. Zorggebruik door ouderen na opname in het ziekenhuis: ontwikkelingen in 1992-2002. Tijdschrift Gezondheidswetenschappen (TSG), 85, 174-182.

5) Smit J, Comijs HC. Longitudinaal onderzoek bij ouder wordende respondenten: participatie en
de kwaliteit van gegevens verkregen met behulp van vragenlijsten. Tijdschr Gerontol Geriatr 2000; 31:184-189.

6) Timmermans J,Woittiez I. Advies ramingen verpleging en verzorging. Den Haag: SCP, 2004c.

7) Scheepens,A.,(2002). Mantelzorg als fundament van de ouderenzorg. Gerõn: tijdschrift over ouder worden en maatschappij,4(3),7-12.

8) Van der Lyke,S.,Tjadens,F.(2002).Autonomie voor wie ? Patiënt, mantelzorg en professional in het informele zorgbeleid. Gerõn: tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 4(3),13-18.

Bonte Elise - De Ontwikkeling van de Persoonsgericht Ondersteuningsuitkomsten Schaal

1) Akkerman, A. (2008). Je hoort er bij: het effect van arbeid van kwaliteit van bestaan. Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. 13, 24-27

2) Janssen, K.G.J., Geesink, M.A., Janssen, C.G.C., Dosen, A. (1995) . Kwaliteit van bestaan: visies van volwassen cliënten binnen een SGLVG-centrum. Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. 21, 147-163

3) Martens, C., Buist, G., Jansen, G. (1999). Kwaliteit van bestaan van meervoudig gehandicapten vanuit het perspectief van directe zorgverleners. Verpleegkunde: Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkunde. 14, 84-92

Bonte Heike - Kwaliteit van leven bij dementie

1) Oltheten, T. (2007). Kom niet aan m'n meissie: kwaliteit van leven bij dementie. Tijdschrift voor psychogeriatrie. 19, 5, p. 20-21

2) Denkbeeld. (2009). Oordeel over kwaliteit van leven niet beïnvloed door cognitieve beperkingen Denkbeeld. Vol. 21(4), p.9-9

Callens Charline - Kwaliteit van Leven bij Personen met Verstandelijke Beperkingen

1) Catalogue. (2003). Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen // Catalogue//

2) Delft. (2005-2008). TNO kwaliteit van leven. TNO magazine

3) Verhaak, P., van der Niet, A. (2011). Kwaliteit van leven. pp 26-27.

4) Utrecht: Nationaal orgaan zwakzinnigenzorg. (2003). Maandblad voor de verstandelijke gehandicaptenzorg. Catalogue.

5) Hopkinton: Carfax. (s.d.). Disability, handicap and society. Catalogue.

De Gryse Delphine - Spierkrachttraining, functionele inspanningstolerantie en kwaliteit van leven bij patiënten met CHF

1) Peterson PN, Shetterly SM, Clarke CL, Bekelman DB,Chan PS, Allen LA. Health literacy and outcomes among patients with heart failure. JAMA 2011;305:1695-1701.

Deneut Fedra - The concept of quality of life and its role in enhancing human rights in the field of intellectual disability.

1) Brown R. I. (1997) Quality of Life for People with Disabilities: Models, Research and Practice, 2nd edn. Stanley Thornes, Cheltenham.

2) Cummins R. A. (2005) Moving from the quality of life concept to a theory. Journal of Intellectual Disability Research 49, 699 –706.

3)Gómez L. E., Verdugo M. A., Arias B. & Arias V. (2011a) A comparison of alternative models of individual quality of life for social service recipients. Social Indicators Research 101, 109–25.

4)Luckasson R., Coulter D.L., Polloway E.A., Reiss S., Schalock R.L., Snell M.E. et al (1992) Mental Retardation: Definition, Classification, and systems of Supports. American Association on Mental Retardation, Washington, DC

5)Schalock R.L. (2004) The concept of quality of life: what we know and do not know. Journal of Intellectual Disability Research 48, 203-16

6)Thompson J.R., Hughes C., Schalock R.L., Silverman W., Tassé M.J. Bryan B. et al. (20In02) Integrating supports in assessment planning. Mental Retardation 40, 309-405

7)Verdugo M.A.,Schalock R.L., Keith K. & Stancliffe R. (2005) Quality of Life and its measurement: important principles and guidelines. Journal of Intellectual Disability Research 49, 707-17

8)World Health Organization (2001) International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). World Health Organization, Geneva

Dorme Lieselore - Sociale incusie: mensen met een verstandelijke handicap en kwaliteit van bestaan

1) Van Dam, R. (2005). De gemeenschappelijke indicatoren in het nationaal actieplan voor sociale inclusie: een tussentijdse evaluatie. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 47(2), 263-288.

2) Bracke, Eric (2010). Sociale inclusie op Europese wijze. Weliswaar: welzijnsmagazine voor Vlaanderen, (96), 22.

Soetens Ymke- Wie heeft de regie: Kwaliteit van bestaan in de praktijk.

1) Akkerman, A. (2008). Je hoort erbij: het effect van arbeid op kwaliteit van bestaan. Sozio: vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. Jrg. 13, nr.85. (p.24-27).

2) Douma, J.H.C., Kersten M.C.O., Koopman, H.M. (2001). Het ‘meten’ van kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap: een overzicht van de Nederlandse instrumenten. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperkingen. Jrg. 27, nr.1. (p. 17-36).

3) Resnick, S., Janssen, C.G.C., Vreeke, G.J., Stolk, J. (1997) Ontwikkeling van het meetinstrument kwaliteit van het bestaan (MKB). Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Jrg. 23, nr.2. (p. 83-97).