Artikel 89 Verantwoording Gemeenten En Uitvoeringsbeeld

1. Het college legt verantwoording af aan Onze Minister over de uitvoering van deze wet, op de wijze, bedoeld in artikel 17a van de Financiƫle-verhoudingswet.
2. Het college dient jaarlijks bij Onze Minister een beeld van de uitvoering in.
3. Bij ministeriƫle regeling worden regels gesteld inzake het beeld van de uitvoering.