Arbeidswet

Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, dat de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte of ongeval regelt, met inbegrip van de verwittiging van de werkgever, de controle van de werkgever op de afwezigheid van zijn werknemer en de regeling van het medisch geschil dat eventueel na controle zou ontstaan, is gewijzigd geworden door de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde.